Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Mór, Velegi út 2. szám alatti telephelyen (11.csarnok) tervezett fémfelület kezelési tev.előzetes vizsgálati eljárása
  2. Föld adatrendezés - beazonosítatlan személy - Belvárdgyula hrsz: 018/5
  3. Föld adatrendezés - beazonosítatlan személy - Máriakéménd hrsz: 085/4
  4. Föld adatrendezés - beazonosítatlan személy - Somberek hrsz: 022/26
  5. Föld adatrendezés - beazonosítatlan személy - Somberek hrsz: 07/26

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Heves Megyei Kormányhivatal

Osztály:Földhivatali Főosztály

Csoport:Földhivatali Osztály 2.

Címe:3390 Füzesabony, Széchenyi István út 7.

Telefon:36795169

E-mail cím:foldhivatal.fuzesabony[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Kollányiné Barta Beáta

Telefon:36795169

E-mail cím:foldhivatal.fuzesabony[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve:Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.

Címe:3390 Füzesabony, Széchenyi István út 7.

Kérelmező

Neve:Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.

Azonosító adatok

Ügyiratszám:131429/2021

Iktatási szám:131429/2/2021

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2021. September 22.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. December 21.

A hirdetmény tárgya:A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése

Kategória:Föld

Cimke: foktm adategyeztetés

Törzsszöveg

Az adategyeztetéssel érintett
- ingatlan helyrajzi száma: Besenyőtelek külterület 0149/3 helyrajzi szám
- tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:
családi és utóneve: Bölkény Sándorné
születési családi és utóneve: nem ismert
anyja születési családi és utóneve: Bozsik Rozália
születési helye: nem ismert
születési ideje: 1894.
utolsó ismert lakcíme: 3373 Besenyőtelek, Kossuth út 13.

Az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül igazolhatja, hogy a tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Abban az esetben, ha a közzétételtől számított 1 éven belül az ingatlan tulajdonjoga tekintetében igazolt módon érdekelt személy nem kerül elő vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja a közzétételtől számított 1 évet követően sem válik ismertté, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen, ezzel egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. Az ingatlanügyi hatóságnak ezen döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Csatolmányok:

131429-2-2021_alairt.pdf