2021. February 24., Wednesday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (2) bekezdése, illetve 49. § (2) bekezdése értelmében az adásvételi, illetve a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon történő közzététellel valósul meg.

Lejáró hirdetmények

  1. Szihalom II-kavics védnevű bányatelek tervezett módosítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
  2. Adás-vétel - Csongrád hrsz.: 0714/12
  3. Adás-vétel - Garbolc hrsz.: 052/15
  4. 5900 Orosháza, Kelet u. 40.
  5. 5900 Orosháza, Lenkei u. 129.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex Engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Telefon: 0636795145

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Nagy Fanni

Telefon: 0636795153

E-mail cím: nagy.fanni[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Kérelmező

Neve: Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE/KVO/01510/2020

Kifüggesztés időpontja: 2020. November 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. February 24.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

A hirdetmény tárgya: Szihalom II-kavics védnevű bányatelek tervezett módosítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: környezeti bánya hatásvizsgálati szihalom eljárás

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/01510/2020.
Ügy tárgya: „Szihalom II.-kavics” védnevű bányatelek tervezett módosítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
Kérelmező: Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. (3390 Füzesabony, Ipartelep út 16..)
Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással érintett település: Szihalom
A feltételezhetően érintett település: Füzesabony

A tevékenység előzményei, jellemzői:
A Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. (3390 Füzesabony, Ipartelep út 16.; KÜJ: 100256341) a „Szihalom II. – kavics” védnevű bányára (KTJ: 100772886) vonatkozóan HE-02/KVTO/00013-30/2018 számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2023. december 31-ig érvényes.
Az engedélyezett kitermelési és elszállítási kapacitás: 1 020 000 t/év azaz 600 000 m3 kavics.
A Szihalom I. kavics védnevű bányaüzembe osztályozásra szállítható termelvény maximális mennyisége 102 000 t/év azaz 60 000 m3 kavics.

A kérelemben foglaltak szerint a Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. a jogosultságában lévő „Szihalom II. – kavics” védnevű bányatelken az alábbi módosításokat kívánja megvalósítani:
• 38,5065 ha területét 71,3849 ha-ra kívánja növelni;
• kavics haszonanyagát kavicsos homok és agyagos törmelék haszonanyagokkal kívánja kiegészíteni;
• osztályozást nem szándékozik végezni.

A tervezett módosított bányatelek területe, 71 ha 3849 m2, aminek határ- és védőpillérek nélküli teljes területén tervezik a haszonanyagok kitermelését.

A módosított bányatelek kimutatott haszonanyagai az 54/2008. (VIII.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint: - „1460 kavics”
- „1472 kavicsos homok
- „1473 agyagos törmelék” ásványi nyersanyag.

Fentiek alapján a bánya tervezett maximális termelési kapacitásának együttes mennyisége összesen:
600 000 m3/év kavics, kavicsos homok és agyagos törmelék.

A bányászati tevékenységet a bányavállalkozó 2000-től folyamatosan végezte, és a jövőben is folyamatosan végezni kívánja. A kitermelést a módosítás területén legkésőbb 2022-ben szeretnénk megkezdeni. Ennek tényleges kezdési időpontja a hatósági engedélyezetési folyamat időigényétől függ, annak befejezése után elkezdődik.

A maximális termelési kapacitással számolva a bánya várható élettartama 5,5 év, azonban az éves kitermelt mennyiséget jelentősen befolyásolhatják a piaci igények, ezért a bánya várható élettartamát 10 évre becsülték és a környezetvédelmi engedély 2030. december 31. napjáig történő megadását kérték.

Szállítás:
A haszonanyagok tehergépkocsikkal történő elszállítása a bányától a Szihalom 0217 hrsz.-ú földúton, - a bányatelek bővítés területének termelésbe vonása után - a Szihalom 0218/4 hrsz.-ú úton a 3. sz. főútig, majd onnan a forgalom
• kb. 90 %-ban a 3. sz. főúton Füzesabony irányába, lakott terület érintése nélkül,
• kb. 10 %-ban a 3. sz. főúton Szihalom irányába
oszlik meg. A kiszállítás érintheti az új üzemteret is, illetve folyhat az új üzemtér és a Szihalom 0217 hrsz.-ú földút között kialakított ideiglenes úton is. A kiszállítás munkanapokon 7 – 17 óra között történik.

Az eljárás megindításának napja: 2020. november 4.
Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Nagy Fanni
Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 (36) 795-153

Az eljárás megindításának ténye:
Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. (3390 Füzesabony, Ipartelep út 16.) megbízásából eljárás MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3545 Miskolc, Kazinczy u. 28.) 2020. november 3-án elektronikus úton érkezett iratában, a „Szihalom II kavics” védőnevű bányatelek tervezett módosítására vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett.

A tervezett tevékenység a Khvr. 2. § (2) bekezdés abf) pontja tekintetében a Khvr. 3. számú mellékletének 130. pontja Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása a 19. pont figyelembevételével [Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet, méretmegkötés nélkül] hatálya alá tartozik.

A Khvr. 1. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel”.

Kérelme alapján 2020. november 4-én környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.


Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:
A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/001510/2020. számon.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon belül.

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. november 11.

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
osztályvezető