2020. April 02., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Baktüttös hrsz.: 0200
  2. Adás-vétel - Pusztaederics hrsz.: 417 *** Adás-vétel - Pusztaederics hrsz.: 417
  3. Ingatlanárverési hirdetmény, Franek Tibor adós
  4. Adás-vétel - Szátok hrsz.: 033,8
  5. Adás-vétel - Szátok hrsz.: 057/17

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Osztály: Földhivatali Osztály 2.

Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.

Telefon: 0653500330

Fax: 0653500331

E-mail cím: foldhivatal.cegled[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Szabóné Kovács Hajnalka

Telefon: 0653500330

Fax: 0653500331

E-mail cím: foldhivatal.cegled[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal

Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 39506/2019

Kifüggesztés időpontja: 2020. March 26.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. April 14.

Kifüggesztés helye: Földhivatali Osztály 2. hirdetőtáblája

A hirdetmény tárgya: tulajdonjog bejegyzés

Kategória: Föld

Cimke: tulajdonjog

Törzsszöveg

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. az alább megjelölt ügyiratszámú tulajdonjog bejegyzési ügyben döntést hozott, ám annak kézbesítése az alábbi érdekelt felek részére akadályba ütközött.
A döntés hatóságomnál, a Földhivatali Osztály 2. (2700 Cegléd, Kossuth tér 7.) átvehető.

Tokai Jánosné (2730 Albertirsa, Politzer Ádám.)
Dominek Magdolna (2730 Albertirsa, Madách utca 20.)
Lesták György ( 2730 Albertirsa, Feketerész V. 1.)


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján az alábbiak szerint a döntést hirdetményi úton kell közölni.
88. § [A hirdetményi közlés]
(1) A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy
c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
(2) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.
(3) A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 85. §-a alapján a döntést hirdetményi úton kell közölni.
85. §  [A döntés közlésének általános szabályai]
(5) ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja.
b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.