2019. May 24., Friday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Veszprémfajsz 054/13 hrsz. végrehajtási árverése
  2. Veszprémfajsz 032/5 hrsz. végrehajtási árverése
  3. Adás-vétel - Noszvaj hrsz.: 023/54
  4. Szőkéd 168/1 hrsz. árverési hirdetmény
  5. Adás-vétel - Zalaegerszeg hrsz.: 24827/1 hrsz., 24834 hrsz., 24826 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH. Hatósági Főosztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500497

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Lukács Eszter

Telefon: 0696500497

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH. Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 25400-belső1/2019.

Kifüggesztés időpontja: 2019. April 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. May 28.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Győr Bécsi út 14. 15000/16. hrsz-ú ingatlanon autószerelő műhely építése – függő hatályú döntés

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: függő engedély hatályú építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2019. May 28.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) bekezdés c) alapján értesítem a környezetvédelmi civil szervezeteket, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság függő hatályú döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2019. április 10.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
A döntés száma: 25400-5/2019
A döntés tárgya: 9025 Győr Bécsi út 14. 15000/16. hrsz-ú ingatlanon autószerelő műhely építése – függő hatályú döntés
A kérelmező: Németh Autóház Kft. (9025 Győr Bécsi út 14.)

Hirdetményi úton értesül:
Környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetek

A döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2019. május 13-ig Hatóságom az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.
A döntés ellen fellebbezni a 25400-5/2019. számú határozatban ismertetett helyen és módon lehet.
Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek, amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.