2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósási Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Bedekovics Letícia

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Kérelmező

Neve: Budai Katolikus Iskola Alapítvány

Azonosító adatok

Ügyiratszám: PE/KTF/1098/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 19.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: zarándoklat kerékpáros

TörzsszövegKÖZLEMÉNY


Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügyben közhírré tételnek van helye.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; a továbbiakban: Kormányhivatal);

Ügyintéző neve, elérhetősége: Dr. Bedekovics Letícia, jho@pest.gov.hu

Ügyirat száma: PE/KTF/1098/2018.

Ügy tárgya: országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek érintésével 2018. május 4-5. napjára tervezett kerékpáros zarándoklat megtartásának természetvédelmi engedélyezése iránti kérelem elbírálása.

Kérelmező ügyfél: Budai Katolikus Iskola Alapítvány (1122 Budapest, Csaba utca 16.)

Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: A mellékelt térképen jelzettek szerint.

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Kormányhivatal 2018. február 13. napján, PE-KTF/1098-5/2018. ügyiratszámon függő hatályú határozatot (a továbbiakban: Határozat) hozott. A Határozat a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

A Határozat rendelkező része:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Budai Katolikus Iskola Alapítvány (1122 Budapest, Csaba utca 16.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére országos jelentőségű védett természeti területek és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (a továbbiakban: Natura 2000) területek érintésével 2018. május 4-5. napjára tervezett kerékpáros zarándoklat megtartásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az alábbi

függő hatályú döntést hozza:

Amennyiben a Kormányhivatal 2018. május 7. napjáig a tárgyi ügy érdemében nem dönt vagy nem szünteti meg az eljárást, úgy

1) az eljárás lefolytatásáért fizetendő 5.000 – 5.000,- Ft, összesen 10.000,- Ft összegű illetéknek megfelelő összeget a Kormányhivatal a Kérelmező részére megfizet; a Kérelmező egyidejűleg jogosult az országos jelentőségű védett természeti területek, valamint Natura 2000 területek érintésével 2018. május 4-5. napjára tervezett kerékpáros zarándoklat (a továbbiakban: közösségi esemény) megtartására,

2) a védett, fokozottan védett természeti területeken járművel történő közlekedés engedélyezése vonatkozásában, az eljárás lefolytatásáért fizetendő 42.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget a Kormányhivatal a Kérelmező részére megfizet; a Kérelmező egyidejűleg jogosult a közösségi esemény során védett, fokozottan védett természeti területeken járművel történő közlekedésre,

3) a Kérelmező mentesül az eljárási költségek megfizetése alól.

Jelen függő hatályú döntéshez kizárólag akkor kapcsolódnak joghatások, ha a Kormányhivatal az ügyintézési határidő elteltével, azaz 2018. május 7. napjáig az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. Erről a Kormányhivatal külön értesítést küld.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén, elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.”

A döntés indokolásának kivonata:
A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem az Ákr. 41. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felelt meg, ezért a sommás eljárásra vonatkozó szabályokat mellőzte és függő hatályú döntést hozott.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal fenti számú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek) valamint a központi rendszeren (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) közzéteszi.


A közlemény kifüggesztésének napja: 2018. február 14.

A közlemény levételének napja: 2018. március 19.


Budapest, 2018. február 13.


Csatolmányok:

PE-KTF-1098-2018 Közlemény.pdf

PE-KTF-1098-2018 Közlemény Melléklet.pdf