2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály

Osztály: Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48..

Telefon: 0652550185

Fax: 0652516141

E-mail cím: ephiv.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Katona Hajnalka

Telefon: 0652550185

Fax: 0652516141

E-mail cím: ephiv.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HB-03/ÉÖO/744-8/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 15.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 02.

Kifüggesztés helye: Debrecen, Piac u. 42-48.

A hirdetmény tárgya: Debrecen, Tüzér utca 4. szám alatti 10904/1 hrsz.-ú ingatlanon irodaház építésére vonatkozó módosított építési engedély

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: utca tüzér módosított debrecen engedély

Törzsszöveg

HB-03/ÉÖO/00744-8/2018. SZ. H I R D E T M É N Y

MÓDOSTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL
KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. §, valamint Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a Forest Offices Debrecen Kft. (Debrecen, Piac utca 77. 2/2.) kérelmére a Debrecen, Tüzér utca 4. szám alatti 10904/1 hrsz.-ú ingatlanon irodaház építésére vonatkozó módosított építési engedélyezési eljárásban a HB-03/ÉÖO/00744-7/2018. számú, 2018. február 13-án kelt, IR-000060554/2018 iratazonosítójú határozatban módosított építési engedélyt adott.


Ügyintéző neve: Katona Hajnalka
Elérhetősége: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. szám, 5. emelet 519. számú iroda
Ügyfélfogadási idő: kedd, szerda, csütörtök: 8-12 óra
Kifüggesztés napja: 2018. február 15.
Levétel napja: 2018. március 2.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja szerint: „Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.”

Az Ákr. 88. § (1) bekezdése a) és c) pontja szerint: A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, azt törvény vagy kormányrendelet előírja. Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint: A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Az ügyfél, vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. szám).

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályához (Debrecen, Darabos u. 9-11.) címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztályához (Debrecen, Piac u. 42-48.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 30 000 Ft, melyet átutalási megbízással (ideértve a készpénz-átutalási megbízást is) a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számlaszámra történő átutalással vagy ha erre lehetőség van bankkártyával az Építésügyi Fizetési Portál (http://efp.e-epites.hu) használatával EFER-en keresztül kell megfizetni.

A fellebbezés személyesen az első fokú határozatot hozó hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton, az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, vagy postai úton, illetve az ÉTDR felületen történő regisztrációt követően elektronikus úton nyújtható be. A fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lenni és azt indokolni szükséges. Fellebbezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Debrecen, 2018. február 14.

Dr. Hajdu Sándor járási hivatalvezető
nevében és megbízásából
Császi Lajos
osztályvezető