2018. február 26., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Lövőpetri hrsz.: 038/31
  2. Adás-vétel - Tiszasas hrsz.: 062/48,062/65,064/90,064/44
  3. Árverési hirdetmény
  4. Adás-vétel - Alsóörs hrsz.: 053
  5. Adás-vétel - Sárbogárd hrsz.: 0702/8

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr MJV Polgármesteri Hivatal

Osztály: Igazgatási Osztály

Csoport: Általános Igazgatási Csoport

Címe: 9022 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500436

Fax: 0696500412

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Novy Kinga

Telefon: 0696500436

Fax: 0696500412

Eljáró hatóság

Neve: Győr MJV Jegyzője

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 3611-5/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 26.

Kifüggesztés helye: Győr,Honvéd liget 1. fszt. hirdetőtábla

A hirdetmény tárgya: működési engedély

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély működési

Törzsszöveg

Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály – Igazgatási Osztály
 9021 Győr, Honvéd liget 1. IV. em. Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8:30-15:00 óráig
 Tel: 36/96/500-411 Szerda 12:30-15:00 óráig
 Fax: 36/96/500-412 Csütörtök 8:00-17:30 óráig
E-mail: kozigazgatas@gyor-ph.hu

Ügyiratszám: 3611-5/2018HIRDETMÉNY


Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya 9023 Győr, Verseny utca 7-9. sz. alatti üzletre a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján működési engedélyt adott ki.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdés értelmében ez esetben hirdetményi közlésnek van helye, ezért az alábbi közleményt adom ki:

- a kifüggesztés napja:
- az eljáró hatóság megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője
- a döntés száma: 3611-4/2018
- az ügy tárgya: működési engedély
- a kérelmező neve: Floresz-Vill Kft.

Az ügyfél, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján a határozatot az alábbi címen ügyfélfogadási időben megtekintheti:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály
Győr, Honvéd liget 1. IV. emelet.

A határozat ellen a kifüggesztés napjától számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályánál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása kizárt. A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfél már a döntés meghozatala előtt tudomással bírt, továbbá a fellebbezést indokolni kell.

Győr, 2018. február 8.


Novy Kinga
ügyintéző