2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kavaleczné Dr. Komolai Edina

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Címe: 1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTF/1004/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 24.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: A 2018. évben közfoglalkoztatás keretében tervezett kaszálási,- cserjeírtási- és gaztalanítási munkák elvégzésének természetvéde

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: függőhatályúdöntés engedély természetvédelmi

TörzsszövegKÖZLEMÉNY


Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügyben közhírré tételnek van helye.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal); ügyintéző neve, elérhetősége: Kavaleczné Dr. Komolai Edina, jho@pest.gov.hu

Ügyirat száma: PE/KTF/1004/2018.

Ügy tárgya: A 2018. évben közfoglalkoztatás keretében tervezett kaszálási,- cserjeírtási- és gaztalanítási munkák elvégzésének természetvédelmi engedélyezése iránti kérelem elbírálása.

Kérelmező ügyfél: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.)

Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: jelen közleményhez csatolt táblázatban szereplő területek.

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Kormányhivatal 2018. február 07. napján PE/KTF/1004-6/2018. ügyiratszámon függő hatályú döntést (továbbiakban: döntés) hozott az alábbiak szerint. A döntés a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

„A Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.; továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, a 2018. évben közfoglalkoztatás keretében tervezett kaszálási,- cserjeírtási- és gaztalanítási munkák elvégzésének természetvédelmi engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban

függő hatályú döntést hoz az alábbiak szerint.

Amennyiben a Kormányhivatal 2018. május 01. napjáig a tárgyi ügy érdemében nem dönt, vagy nem szünteti meg az eljárást,úgy

- az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek, igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a Kormányhivatal a Kérelmező részére megfizet;

- a Kérelmező mentesül az eljárási költségek megfizetése alól;

- a Kérelmezőt a kérelmezett jog gyakorlása megilleti.

Jelen döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a fenti ügyintézési határidő elteltével a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött vagy az eljárást nem szüntette meg. Erről a Kormányhivatal külön értesítést küld.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.”

A döntés indokolásának kivonata:
A Kormányhivatal a kérelmező ügyfél kérelme alapján a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8. §-a és 15. § (1) bekezdése alapján fent hivatkozott számon függő hatályú döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41.§ és 43.§ rendelkezéseire.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal fenti számú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek) valamint a központi rendszeren (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) közzéteszi.


A közlemény kifüggesztésének napja: 2018. február

A közlemény levételének napja: 2018. február


Budapest, 2018. február

Csatolmányok:

pe-ktf-1004-2018-kozlemeny_melleklet.pdf