2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Osztály: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Telefon: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Zeller Márta

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov..hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyézesi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Kérelmező

Neve: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: KH-T/KF/UT/NS/A/103/2018.

Iktatási szám: KH-T/KF/UT/NS/A/103/1/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 09.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 24.

Kifüggesztés helye: TMKH SZJH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főoszt. Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

A hirdetmény tárgya: Nagydorog, Termelői piac 20+1+4 férőhelyes közforgalmú parkolóinak építése és autóbuszöböl áthelyezése

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: eljárás engedélyezési megindítása közlekedésépítési

Törzsszöveg

KH-T/KF/UT/NS/A/103/1/2018. SZ. HIRDETMÉNY
KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: 1988. évi I. törvény) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Nagydorog, Termelői piac 20+1+4 férőhelyes közforgalmú parkolóinak építése és autóbuszöböl áthelyezése
Ügy iktatási száma: KH-T/KF/UT/NS/A/103/2018.
Építtető megnevezése: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata
7044 Nagydorog, Kossuth u. 81.
Az eljárás megindításának napja: 2018.02.06.
Ügyintézési határidő: 55 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
A tervezett létesítmény ismertetése: Nagydorog, Termelői piac kiszolgáló közlekedési létesítményeként épül 474 hrsz. alatti ingatlanon
1./ 20 db 2,5x5m-es merőleges,
2./ 1 db 3,6x5,0m-es merőleges mozgáskorlátozott,
3./ 4 db 2,0x5,0m-es párhuzamos várakozóhely, valamint
4./ Ʃ93,4m-es, merőleges állásoknál 6,0m, párhuzamos állásoknál 2,75 m széles kiszolgálóút épül térkő burkolattal.
Az építés szükségessé teszi
5./ a meglévő autóbusz megállóhely elbontását és öbölben történő elhelyezését a gyógyszertár előtt,
6./ elektromos légvezeték tartóoszlopának áthelyezését, valamint
7./ 2 db közterületi fa kivágását.
Az új, szabványos öböl ugyancsak térkő burkolattal készül (de beton alapon!), felszálló szigete aszfaltburkolatot kap, déli oldali kialakítása – 8%-os rámpa által – lehetővé tesz mozgásukban korlátozottak zavartalan, biztonságos közlekedését.
Az építéssel érintett kapubejárók változatlanul megmaradnak.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Tárgyi eljárás során KH-T/KF/UT/NS/A/103/2/2018. iktatószámon függő hatályú döntés született, amely az ügy irataival, a létesítmény tervdokumentációjával együtt az érintett ügyfelek számára a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.
Ügyintéző neve: Zeller Márta
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/134
e-mail cím: tolna.mf.ut@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (együtt: szóban) tart kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.Szekszárd, 2018. február 07.
Kifüggesztés napja: 2018. február 09.
Levétel napja: 2018. február 24.


Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:
Baumann Péter
főosztályvezető