2018. február 26., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Lövőpetri hrsz.: 038/31
  2. Adás-vétel - Tiszasas hrsz.: 062/48,062/65,064/90,064/44
  3. Árverési hirdetmény
  4. Adás-vétel - Alsóörs hrsz.: 053
  5. Adás-vétel - Sárbogárd hrsz.: 0702/8

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Fősztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500497

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Lukács Eszter

Telefon: 0696500497

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivalata Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 6995-belső/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. január 22.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 09.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Timpanon 96. Kft. kilenc lakást és két gépkocsitárolót tartalmazó lakóépület L.02, L.04, L.09. jelű lakások használatbavétele

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: döntés hatályú függő

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2018. március 09.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti, valamint azon ügyfelet, akinek részére történő kézbesítés nem lehetséges, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság függő hatályú döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2018. január 22.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
A döntés száma: 6995-3/2018
A döntés tárgya: kilenc lakást és két gépkocsitárolót tartalmazó lakóépület tervdokumentáció szerinti L.02, L.04, L.09. jelű lakásainak használatbavétele – függő hatályú döntés
A kérelmezők neve: Timpanon 96. Kft. (9026 Győr Kertész utca 36.), id. Balázs László (2944 Bana Mártírok utca 62.), ifj. Balázs László (2944 Bana Mártírok utca 62.), Balázsné Szakáll Dóra (2944 Bana Mártírok utca 62.), Horváth Zsófia (9028 Győr Koppány utca 23.), Szöllősi Csaba (9030 Győr Kenderáztató utca 20.), Szöllősi-Szűcs Ildikó (9023 Győr Álmos utca 20.)

Azon ügyfelek neve, akik részére a kézbesítés nem lehetséges:
Győr Vidra utca 2. szám alatti társasház
Győr Vízimolnár 3. szám alatti társasház
Elhunyt Bősze László Tivadar szomszéd törvényes örökösei

A döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2018. február 22–ig Hatóságom az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni a 6995-3/2018. számú határozatban ismertetett helyen és módon.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek, amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.