2018. február 26., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Lövőpetri hrsz.: 038/31
  2. Adás-vétel - Tiszasas hrsz.: 062/48,062/65,064/90,064/44
  3. Árverési hirdetmény
  4. Adás-vétel - Alsóörs hrsz.: 053
  5. Adás-vétel - Sárbogárd hrsz.: 0702/8

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Fősztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500434

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Száraz Andrea

Telefon: 0696500413

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivalata Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 257-belső1/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. január 05.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 16.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Digitál-Vox Kft. harminchárom lakás, három üzlete, garázs, személyfelvonó építési engedélye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2018. március 16.

Törzsszöveg

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 80. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, valamint azon ügyfeleket, akiknek részére történő kézbesítés nem lehetséges, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság függő hatályú döntést hozott.
A kifüggesztés napja: 2018. január 5.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
A döntés száma: 257-7/2018.
A döntés tárgya: harminchárom lakást, három üzletet, terepszint alatti mélygarázst és személyfelvonó berendezést tartalmazó vegyes rendeltetésű épület építési engedélye
A kérelmező neve: Digitál-VOX Kft.

Azon ismeretlen és külföldön tartózkodó ügyfelek neve és utolsó ismert lakcíme/székhelye akik részére a kézbesítés nem lehetséges:
Külföldi szomszédok:
• Sikos Gyula Géza – 16775 Gransee Garten weg 48.
• Stefan Gyarmati – Ausztria , St. Florian, Ziegelei Str. 25.
Elhunyt szomszéd törvényes örökösei:
• Ámon Pál Heiling – 9022 Győr, Czuczor G. u. 15. 2. em. 8.
Egyéb:
• az Árpád út 51/A szám alatti társasház (6975. hrsz.) közös képviselője
• a Czuczor Gergely utca 15. szám alatti társasház (6973. hrsz.) közös képviselője

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek, a döntést átvehetik a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30
A döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2018. március 1–ig Hatóságom az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A döntés II. fejezete ellen 2018. március 1. napját követő naptól számított tizenöt napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztályán, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott 30.000,- Ft-os eljárási illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye. Az illeték leróható illetékbélyegen, vagy az ügyszámra/ÉTDR azonosítóra hivatkozással banki átutalással is teljesíthető az OTP bank által vezetett 11737007-15466004-13010009 számú hatósági eljárási illeték beszedési számlára.
A fellebbezését indokolni kell, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. §. (7) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.
A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.