2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Gáll Erzsébet, dr. Major Andrea

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: Dolomit Kőbányászati Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/7586/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/7586-7/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. november 30.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. november 29.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Zámoly dolomitbánya 65820/15. iksz. környezeti működési engedély módosítása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: dolomit zámoly bánya fmkh módosítás

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Dolomit Kőbányászati Kft. által 2017. október 26-án benyújtott kérelem, és a 2017. november 27-én benyújtott hiánypótlás alapján FE–08/KTF/07586-1/2017. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a Zámoly 0154, 0155a,c, 0156, 0157/1, 0158, 0159, 0161a,b hrsz.-ú ingatlanokon lévő „Zámoly I. (Disznóhegyi bánya) – dolomit” védnevű dolomitbányára KTF-14531/2015., 65820/2015. ügyszámon kiadott környezetvédelmi működési engedély módosítása tárgyában.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az eljáró hatóság megnevezése:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:30-12:00
Szerda: 8:30-12:00 és 13:00 – 15:30
Péntek: 8:30 – 12:00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: a Zámoly 0154, 0155a,c, 0156, 0157/1, 0158, 0159, 0161a,b hrsz.-ú ingatlanokon lévő „Zámoly I. (Disznóhegyi bánya) – dolomit” védnevű dolomitbányára KTF-14531/2015., 65820/2015. ügyszámon kiadott környezetvédelmi működési engedély módosítása.

Az ügy rövid ismertetése:
A Környezetvédelmi Hatóság KTF-14531/2015., 65820/2015. ügyszámon környezetvédelmi működési engedélyt adott a Dolomit Kőbányászati Kft.-nek a Zámoly 0154, 0155a,c, 0156, 0157/1, 0158, 0159, 0161a,b hrsz.-ú ingatlanokon lévő „Zámoly I. (Disznóhegyi bánya) – dolomit” védnevű dolomitbánya üzemeltetésére
A bánya Zámoly település külterületén Gánt Bányatelep településrész lakott területi szélétől DK-re 380 m-re fekszik. Területe 12 ha 2604 m2. A bánya engedélyezett termelési kapacitása 100.000 t/év. (kb. 37.000 m3/év).
A területen korábban legelő volt. A bányatelek területén külfejtéses bányászati tevékenységet végeznek a jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint. Az eddigi bányászat kb. 2 ha-t érintett. A dolomit kitermelését továbbra is robbantásos jövesztéssel végzik.

A bányavállalkozó jelen eljárásban kezdeményezte a környezetvédelmi működési engedély módosításával a bányatelek alaplapjának engedélyben meghatározott +175 mBf szintről +163 mBf szintre történő csökkentésének engedélyezését.

Az alaplapsüllyesztés nem jár sem az engedélyezett kapacitás, sem a technológia módosulásával, így az engedélyezési dokumentáció alapján a tevékenység környezeti hatásai érdemben nem változnak. A felszín alatti vizekre gyakorolt hatások tekintetében vizsgálatra került a karsztvíz védelméhez szükséges védőtávolság megléte

A vélelmezett hatásterület kiterjedése: a környezetvédelmi működési engedély módosításához készült dokumentációban foglaltak alapján

Gánt közigazgatási területén a 402 , 405/2, 0147, 049/1, 049/2, 051/1, 051/2, 052, 053/2, 053/3, 053/4, 053/5 hrsz.-ú ingatlanok

Zámoly közigazgatási területén a 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157/1, 0157/2, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163/2, 0163/3, 0164, 0166/3, 0166/4, 0172/2, 0175/1, 0176, 0177/9, 0177/11, 0177/12 hrsz.-ú ingatlanok,
valamint a 1101/1, 1101/2, 1101/3, 1102/2, 1102/3, 1102/5, 1102/6, 1102/7, 1103, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1113, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/2, 1116, 1117/1, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125/1, 1125/2, 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1131, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1139/1, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1142/1, 1143/2, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147, 1201, 1202/3, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 120,3 1204 hrsz-ú kertes mezőgazdasági területek

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya a telepítés helye szerinti Zámoly Község Jegyzőjénél, valamint a hatásterülettel érintett Gánt Község Jegyzőjénél továbbá előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságnál tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján (http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/index.php?p=hirdetmenyuj&id=4-1) történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság hirdetményének megjelenését követően közvetlenül a Környezetvédelmi Hatóságnál, továbbá az érintett település – Székesfehérvár – jegyzőjénél írásbeli észrevételt lehet tenni.

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Hirdetmény 1. oldala tartalmazza.

A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnál – Gáll Erzsébet és Dr. Majer Andrea ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre vonatkozó további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B. §-ai tartalmazzák.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése az irányadó.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit – figyelemmel a Ket. 171/B. §–ra is – a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2017. 11. 30.


Székesfehérvár, 2017. november 29.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Kneifel Róbert
engedélyezési és szakhatósági
osztályvezető

A közlemény és mellékletei a http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?31e7b99fe3ca41fe oldalon megtalálhatóak.