2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Agro-Aba Kft.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/5484/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/5484-49/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. november 02.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. május 02.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Tác és Aba külterületén megvalósítani kívánt öntözőtelep előzetes vizsgálati eljárás határozatával szemben fellebbezés

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: aba tác öntözőtelep fmkh fellebbezés

Törzsszöveg

Tárgy: Tájékoztatás fellebbezés felterjesztéséről

Tájékoztatom, hogy az Agro-Aba Kft. (székhely: 8127 Aba, Bodakajtor 0208 hrsz.) kérelme alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által a Tác és Aba külterületén megvalósítani kívánt öntözőtelep tárgyában folytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró FE-08/KTF/5484-34/2017. iktatószámú határozattal szemben benyújtott fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal részére másodfokú elbírálás végett felterjesztem.

Jelen tájékoztatással egyidejűleg megkeresem az eljárásban részt vett települések jegyzőit (Aba, Tác), hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjanak a fellebbezés felterjesztésének a helyben szokásos módon való közzétételéről, a felterjesztés kifüggesztésének és levételének napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés Környezetvédelmi Hatóság részére történő megküldésével.

Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a tájékoztatás kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a fellebbezés felterjesztésének a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján és a központi rendszeren való közzétételről.

Székesfehérvár, 2017. október 31.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Kneifel Róbert s.k.
Engedélyezési és szakhatósági
osztályvezető