2018. május 27., vasárnap

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Pusztakovácsi hrsz.: 0237/27
  2. Adás-vétel - Albertirsa hrsz.: 0127/56 hrsz
  3. Adás-vétel - Csány hrsz.: 098/34 *** Adás-vétel - Csány hrsz.: 098/34 *** Adás-vétel - Csány hrsz.: 098/34 *** Adás-vétel - Csány hrsz.: 098/34 *** Adás-vétel - Csány hrsz.: 098/40 *** Adás-vétel - Csány hrsz.: 098/40 *** Adás-vétel - Csány hrsz.: 098/40 *** Adás-vétel - Csány hrsz.: 098/40
  4. Adás-vétel - Felsőtold hrsz.: 075/7
  5. Adás-vétel - kömlő hrsz.: 05/1

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Hornich Zsuzsa, Dr. Majer Andrea

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: Hamburger Hungária Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/6229/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/6229-12/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 30.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 29.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Hamburger Hungária Kft. dunaújvárosi teleph.-n lévő vegyestüz. erőműben hulladékok hatásvizsgálati, IPPC eng. eljárás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: hatásvizsgálat erőmű ippc fmkh közmeghallgatás

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2017. augusztus 14-én FE–08/KTF/6229/2017. ügyiratszámon összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Hamburger Hungária Kft. (továbbiakban: Kft.) dunaújvárosi telephelyén lévő vegyestüzelésű erőműben elégetni kívánt hulladékok körének és mennyiségének bővítése tárgyában, figyelemmel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdés b) pontjára és 24. §-ában foglaltakra.
I.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a R. 24. § (7) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki:

Az eljáró hatóság megnevezése:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.30-12.00
Szerda: 8.30-12.00 és 13.00 – 15.30
Péntek: 8.30 – 12.00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a Kft. dunaújvárosi telephelyén lévő vegyestüzelésű erőműben elégetni kívánt hulladékok körének és mennyiségének bővítése tárgyában

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A Kft. a dunaújvárosi telephelyén lévő vegyestüzelésű erőművét a többször módosított 20813/2012. ügyszámon 38701/2013. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján üzemelteti.

Az engedély 2.6 pontjában foglaltak szerint a felülvizsgálat benyújtásának határideje 2018. március 31.

A Kft. növelni kívánja az erőműben égethető hulladékok körét és mennyiségét, mely tevékenység a R. 1. számú melléklet 50. és 56. pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Kft. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot és egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó dokumentációt, valamint környezeti hatásvizsgálati dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Kft. az üzemelés során egész évben ki kívánja használni a 10,5 t/h hulladék égetési kapacitását, így növelni kívánja a hasznosításra átvehető hulladékok mennyiségét, továbbá a korábban engedélyezett anyagok és hulladékok mellett fa hulladékok, valamint hulladékkezelő létesítményekből származó egyéb hulladékok égetését, energetikai hasznosítását is tervezi.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése: A hatásterület Dunaújváros, Kisapostag, Dunavecse, Baracs, Apostag településeket érinti.

A tájékoztatás módja:
A Környezetvédelmi Hatóság az eljáráshoz benyújtott dokumentációkba, a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve rendelkezésre állásukat követő - egyeztetés esetén az egyeztetést követő - öt napon belül az érintett nyilvánosság számára.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságnál, Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjénél, valamint a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Kisapostagi Kirendeltségén tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján (http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/index.php?p=hirdetmenyuj&id=4-1) történő közzétételéről.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen. Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnál – Hornich Zsuzsa és Dr. Majer Andrea ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a R. 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A Környezetvédelmi Hatóságon jelen eljárás megindulásakor nincs folyamatban nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás.

A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóság részére történő benyújtásával igazolhatja.

Felhívom figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit – figyelemmel a Ket. 171/B. §–ra is – a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. 10. 30.

A Környezetvédelmi Hatóság által hozható döntések:
A Környezetvédelmi Hatóság az összes adat ismeretében határoz és
a) megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
b) elutasítja a kérelmet.

II.
A Környezetvédelmi Hatóság a nyilvánosság bevonásának biztosítása érdekében a tárgyi ügyben a R. 9. § alapján közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
A közmeghallgatás időpontja: 2017. december 12. (kedd) 1400 óra

A dokumentáció megtekinthető a Környezetvédelmi Hatóságnál (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjénél és a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Kisapostagi Kirendeltségén, továbbá digitálisan elérhető a Környezetvédelmi Hatóság honlapján http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/index.php?p=hirdetmenyuj&id=4-1 webcímen, FE-08/KTF/6229/2017. ügyiratszám alatt.

A közmeghallgatás időpontjáig az észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

Székesfehérvár, 2017. október 27.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Kneifel Róbert
engedélyezési és szakhatósági
osztályvezető

A Közlemény és a mellékletek megtalálhatóak a http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?0ed0022c0981347f oldalon.