2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Sturmné Laczó Andrea

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/7436/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/7436-9/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 25.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 24.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja tárgyában körny. hatásvizsg. eljárás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: velencei partfal fmkh rehabilitáció

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az Országos Vízügyi Főigazgatóság és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nevében a BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2017. október 17. napján érkezett kérelme és a csatolt környezeti hatástanulmány alapján FE–08/KTF/7436/2017. ügyiratszámon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult a Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja tárgyában, figyelemmel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdés a) pontjára és 7. § (1) bekezdésére.

I.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki:

Az eljáró hatóság megnevezése:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:30-12:00
Szerda: 8:30-12:00 és 13:00 – 15:30
Péntek: 8:30 – 12:00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: környezeti hatásvizsgálati eljárás a Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja tárgyában.

A tervezett beruházás a Rendelet. 3. számú mellékletének 125. pontja alapján előzetes vizsgálati eljáráshoz kötött tevékenység, azonban a Kérelmező kérésére a Rendelet 1. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel hatásvizsgálati eljárás kerül lefolytatásra.

A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX.21.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A beruházás keretében a teljes Velencei-tó rekonstrukciója megtörténik, melynek keretein belül a következő beavatkozások valósulnak meg:
- Vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése,
- Partfal rekonstrukció,
- Kikötőkben bontási tevékenységek,
- Öböl kotrások,
- Áramlásjavító kotrások, illetve csapások, árkok részleges betemetése a meglévő, keresztirányú áramlást gátló depóniák megbontásával,
- Zagyelhelyezés, zagytározók kialakítása,
- Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése: a hatásvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a hatásterület a zajvédelmi és a levegővédelmi hatásterülettel jellemezhető, ami Pákozd, Sukoró, Velence, Gárdony, Gárdony (Agárd) és Gárdony (Dinnyés) közigazgatási területén lévő ingatlanokat érint a hatásvizsgálati dokumentáció 1. és 2. számú mellékletben szereplő táblázatban részletezettek szerint.

A tájékoztatás módja:
A Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatástanulmányba, a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve rendelkezésre állásukat követő - egyeztetés esetén az egyeztetést követő - öt napon belül az érintett nyilvánosság számára.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, Pákozd Nagyközség Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, Gárdony Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, valamint Velence Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságnál tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján (http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/index.php?p=hirdetmenyuj&id=4-1) történő közzétételéről.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen. Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnál – Sturmné Laczó Andrea és Dr. Majer Andrea ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet. 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A Környezetvédelmi Hatóságon jelen eljárás megindulásakor nincs folyamatban nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás.

A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóság részére történő benyújtásával igazolhatja.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit – figyelemmel a Ket. 171/B. §–ra is – a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. október 25.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal
a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
b) a kérelmet elutasítja.

II.

A Környezetvédelmi Hatóság a nyilvánosság bevonásának biztosítása érdekében a tárgyi ügyben a Rendelet 9. § alapján közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás időpontja: 2017. december 7. (csütörtök) 14:00 óra

A közmeghallgatás helye: Nemzedékek Háza
2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.

A dokumentáció megtekinthető a Környezetvédelmi Hatóságnál (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), valamint Pákozd Nagyközség Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, Velence Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, valamint Gárdony Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél továbbá digitálisan elérhető a Környezetvédelmi Hatóság honlapján a http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/index.php?p=hirdetmenyuj&id=4-1 webcímen, 7436/2017. ügyszám alatt.

A közmeghallgatás időpontjáig az észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a hivatkozott önkormányzati hivatalok jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2017. október 24.


Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Kneifel Róbert
engedélyezési és szakhatósági
osztályvezető

A hirdetmény és mellékletei a http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?8d149110731b7924 oldalon megtalálhatóak.