2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kapási Krisztián, dr. Majer Andrea

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: Pélpusztai Mezőgazdasági Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/7305/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/7305-2/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 16.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 15.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Szabadhídvég, Pélpuszta külterületén tervezett homok és kavicsos homok bányászati tevékenység előzetes vizsgálati eljárás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: homok szabadhídvég bánya fmkh előzetes

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) FE–08/KTF/7305-1/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a Pélpusztai Mezőgazdasági Kft. (székhely: 8139 Szabadhídvég, Pélpuszta) által 2017. október 10-én a Szabadhídvég, Pélpuszta külterületén tervezett homok és kavicsos homok bányászati tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott kérelem alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 19. pontja (egyéb bányászat méretmegkötés nélkül) és a R. 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a R. 3. § (3) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki:

Az eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:30-12:00
Szerda: 8:30-12:00 és 13:00-15:30
Péntek: 8:30-12:00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: a Szabadhídvég, Pélpuszta külterületén tervezett homok és kavicsos homok bányászati tevékenység előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy rövid ismertetése:
A bányatelek Fejér megyében, Szabadhídvég külterületén, a 0185/3, 0223 és 0224/1 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett. A tervezett bányatelek területe 1 ha 8647 m2. A tervezett bányatelek alaplapjának magassága 116,0 mBf, fedőlapjának magassága 145,0 mBf. A kitermelendő haszonanyag: homok, kavicsos homok.
Az alkalmazott technológia: külfejtéses bányaművelés. A tervezett maximális kitermelési kapacitás 30.000 m3/év, mely mellett kb. 7-8 év alatt tervezik kitermelni a bányatelek ásványvagyonát. A tevékenységet csak nappali időszakban kívánják folytatni. A bányászati technológia folyamata: letakarítás, jövesztés és osztályozás, rakodás, valamint rekultiváció.

A tervezett bányatelek megközelítési útja: a Dég – Som közötti (6402 jelű) országútról Szabadhídvég és Nagyberény között kell lefordulni ÉNy-ra Pélpuszta felé (a 16 km + 140 m útszelvénynél). A 64103 jelű pélpusztai bekötőútról a településrészt jelző tábla előtt (az 1 km+230 m útszelvénynél) K-ÉK-re a 0184/1 hrsz.-ú ingatlan földútjára kell letérni. A földúton 200 m-t haladva érhető el a bányaterület. A haszonanyag szállítását a vevők a saját tehergépjárműveikkel végzik a fenti útvonalon.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése, és a vélelmezett hatásterület által érintett települések: a hatásterület Szabadhídvég települést érinti. A legnagyobb kiterjedésű a zajvédelmi hatásterület, amely a dokumentáció szerint a bányatelek határpillérétől a zajtól nem védendő környezet felé 141 m-re, a lakóterület irányában 240 m-re terjed ki.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságon, valamint a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (Szabadhídvégi Kirendeltség) tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatóságnál, továbbá a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (Szabadhídvégi Kirendeltség) írásbeli észrevételt lehet tenni.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.

A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a R. 5. § (6) bekezdése az irányadó.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit – figyelemmel a Ket. 171/B. §–ra is – a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóságon az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

A Környezetvédelmi Hatóság által hozható döntések:
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a R. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások;
b) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a R. 6. számú mellékletének figyelembevételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
c) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
d) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
e) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és - az alábbi pontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. október 16.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2017. október 13.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Kneifel Róbert
engedélyezési és szakhatósági
osztályvezető

A hirdetmény és mellékletei a http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?bff85c381cea2da2 oldalon megtalálhatóak.