2017. április 30., vasárnap

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Garden Invest Zsana Kft. 2112 Veresegyház, 068/14 hrsz. üvegházas kertészeti telep bővítése, előzetes vizsgálat, módosítás
  2. MVM Paks II. Zrt. telephelyengedély-kérelme engedélyezési eljárásban tartott közmeghallgatás jegyzőkönyve
  3. MVM Paks II. Zrt. telephelyengedély-kérelem” kérelemre indult eljárás ügyintézési idejének hosszabbítása
  4. Adás-vétel - Vásárosbéc hrsz.: 705, 707, 708 hrsz
  5. Adás-vétel - Nyírgyulaj hrsz.: 1332, 1335, 1336, 1337,1338, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1382

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Bedekovics Letícia

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Kérelmező

Neve: Győri Vasutas Természetjáró Egyesület

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE-KTF/2432/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 21.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. május 05.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: Védett természeti területen új jelzett turistaút létesítésének engedélyezése iránti kérelem elbírálása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: túristaút

TörzsszövegHIRDETMÉNY

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) előtt PE-KTF/2432/2017. ügyiratszámon a Győri Vasutas Természetjáró Egyesület (székhely: 9021 Győr, Révai utca 5.) kérelmére új jelzett turistaút létesítésére irányuló természetvédelmi engedélyezési eljárás indult a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdésének c) pontja és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján.

Az ügy tárgya: Védett természeti területen új jelzett turistaút létesítésének engedélyezése iránti kérelem elbírálása

Az ügy iktatószáma: PE-KTF/2432/2017.

Az eljárás megindításának napja: 2017. február 24.

Az eljáró ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Bedekovics Letícia (jho@pest.gov.hu)
Ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (1) bekezdése és a Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján: 70 nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak.

Az ügy rövid ismertetése:
A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület védett természeti területen új turistaút létesítésére vonatkozóan kérte a Kormányhivatal engedélyét.

Tájékoztatásul:
A Ket. 51. §-a alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. A Ket. 68. §-a alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban.

A kifüggesztés napja:
A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján valamint a központi rendszeren közzéteszi:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek

http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. április 21.
A hirdetmény levételének napja: 2017. május 5.

Budapest, 2017. április 20.